KAHKAHA 1922

“Edebi, Mizahi Kahkaha” İmtiyaz sahibi ve başyazarı Sakızlı Mehmet Sırrı olarak da tanınan Mehmet Sırrı (Sanlı) Bey’dir. Yazı kurulu müdürlüğünü ve sorumlu müdürlüğünü İsmail Hakkı (Ocakoğlu) Bey yapmıştır. İlk sayı yayım tarihi 30 Aralık 1922’dir. Görebildiğimiz son sayısı 6. sayıdır.

error: Content is protected !!