HAM HUM ŞARALOB

İzmir’de İbiş Gazetesinin yayımcısı Ahmed Cemil tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin mesul müdürlüğü görevini Mahmud Taha yapmıştır. Görülen tek sayısı 21 Ocak 1910 tarihlidir. Görülen tek sayısında karikatüre yer verilmemiştir.

error: Content is protected !!