DAVUL 1908

Haftalık edebi mizah gazetesi. Sahib-i imtiyaz ve müdürü: Vasıf Hasan. Hilal matbaası, Mahmut bey Matbaası, (Haftalık) 27 Ekim 1908 – 27 Mayıs 1909 tarihleri arasında 24 sayı yayımlanmıştır. Kalem dergisine benzer şekilde çok sayıda çizime yer vermiştir.