BOŞBOĞAZ İLE GÜLLABİ 1908

Haftada iki defa Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, şathiyyat içinde müdafaa-i hukuk ve vatan ve millete hadim musavver mizah gazetesidir. Sahibi: Hüseyin Rahmi (Gürpınar) Muharrirleri: Ahmed Rasim, Hüseyin Rahmi (Gürpınar). İstanbul, Matbaa-i Osmaniye. (Haftada iki defa). 6 Ağustos – 14 Aralık 1908 tarihleri arasında 36 sayı yayımlanmıştır.