MUSAVVER GEVEZE

Kirkor Faik tarafından çıkarılan Geveze serisi dergilerin ilkidir. II. Meşturiyetin ilanından sonra ilk çıkan mizah gazetelerindendir. Günlük olarak yayımlanmıştır. 8 Ağustos – 16 Ekim 1908 tarihleri arasında 63 sayı yayımlanmış, 1 aylık aranın arından Geveze ismiyle tekrar yayımlanmaya başlanmıştır.

GEVEZE 1875

İlk sayı tarihi 6 Ağustos 1875’dir. Tevfik (Muhtemelen Çaylak Tevfik) tarafından 10 sayı yayımlanmıştır.

GELİNCİK

Mehmed Rauf tarafından Cumartesi ve Salı günleri neşrolunur edebi mizah gazetesidir. 8 Haziran – 5 Ağustos 1924 tarihleri arasında 9 sayı yayımlanmıştır. Kadın eğlence türü yayım politikası izlemiştir.

GECEKUŞU

İmtiyaz sahibi: Arif Hikmet ve Mes’ul Müdürü: Mehmed Kemalettin’dir. 6 Ocak – 9 Şubat 1911 tarihleri arasında Tanin Matbaasında 3 sayı yayımlanabilmiştir. Kısa ömürlü olan Gecekuşu’nün künye resmi ilginçtir.

GAGABURUN İLE İBİŞ

Yeni Gazete’nin eki olarak 1908’de yayımlanmış tek sayılık mizah risalesidir. “Eşref saatte neşredilir mizah risalesidir.” Müdür-i Mes’ul: El kubur el buruni. Sermuharriri: Çaylak. Gagaburun ile, II. Abdülhamid hicvedilmektedir.

FEYLESOF

9 Temmuz – 6 Ağustos 1914 tarihleri arasında Mehmet Hakkı tarafından 5 sayı yayımlanmıştır.

FALAKA

7 Ağustos -12 Ekim 1911 tarihleri arasında Mahmud Nedim tarafından 19 sayı yayımlanmıştır.

ÇUVAL 1960

Haftalık siyasi mizah gazetesi. Sahibi: M. Güner SAMLI. Mes’ul Müdür: Ayhan YETKİNER. Umumi Neşriyat Müdürü: Müfit DURU. İlk sayı tarihi 9 Şubat 1960’tır. 9 sayı yayımlanmıştır. Gazetenin kadrosunda Bedii FAİK, Adnan VELİ, Aziz NESİN, Orhan BİRGİT, Hilmi YAVUZ, Ratip Tahir BURAK, Mıstık, Yalçın ÇETİN, Mim UYKUSUZ, Sade YALÇIN, Tonguç ve Halim BÜYÜKBULUT gibi önemli yazar ve karikatüristler yer almaktadır. Demokrat Partiye muhalif yayın yapmıştır.

Çaylak 1976

“Milli Mizah Dergisi, güldürürken düşündürür.” Selamet K. Bayhan tarafından çıkarılan milliyetçi mizah gazetesidir. 1 Haziran 1976 ile 5 Mayıs 1878 tarihleri arasında 27 sayı yayımlanmıştır. 12. sayıdan sonra boyutu büyümüştür. 15. sayıdan sonra 3 ay çıkmamış, 16 sayıdan sonra aylıktan 15 günlük periyoda dönmüştür. 20. sayıdan sonra Ankara’dan yayımlanmaya başlanmıştır. İlk sayılarda çizgi kalitesi düşüktür. Sonraki sayılarda kalite artmıştır. Vehip Sinan ve Nejat Uygur’un çizgilerine yer vermiştir. Derginin kadrosunda M. Sait Kıran, Abdurrahim Karakoç, Kurt K, Selçuk Oksal, Serdar Sağlam, Hasan Gürpınar, Vehip Sinan, Nejat Uygur, Ömer, Ali Yurtgezen, Taner Çiftçi, Enver Orhan, Engin Öz, Bülent Şeren, Haldun Sevel, Mehmet Tunalı, Salim Pat, Metin Yılmaz gibi yazar çizerler yer almaktadır.

ÇARŞAF

Erol Simavi tarafından Gırgır dergisine rakip olarak çıkarılmıştır. Son sayı tarihi 17 Aralık 1975 ile 2 Nisan 1992 tarihleri arasında 824 sayı yayımlanmıştır. 12 Mart – 2 Nisan tarihleri arasındaki son 4 sayısı Hürriyet gazetesinin eki olarak yayımlanmıştır.