TERAKKİ ŞOFÖR

Haftalık Siyasi mizahi müstakil halk gazetesi. İmtiyaz sahibi Ali Rıza Erdener, Sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Hasan Göktürk’tür. 20 Mayıs – 10 Haziran 1949 Tarihleri arasında 3 sayı yayımlanabilmiştir.

KALEM 1930

Yusuf Ziya ORTAÇ tarafından Serbest FIRKA’ya karşı muhalefet etmek amacıyla yayımlanmıştır. Mes’ul müdür: Orhan Seyfi. Dergide karikatürleri Ratip Tahir çizmiştir. Toplam 12 sayı yayımlanmıştır.

KESKİN USTURA

Hasan KAÇAN’ın Hıbır’dan ayrılmasından sonra kurduğu “muhafazakar” mizah dergisidir. Derginin kadrosunda, Hasan Kaçan’ın yanısıra, Fatih Kaçan, Hüseyin Cırık, Ulvi Alacakaptan, Lütfü Oflaz, Mehmet Efe, Turgut Yılmaz, Ahmet Keskin, Şafak Tavkul ve Ragıp derin gibi isimler yer almıştır. 16 Eylül 1994 ila 29 Kasım 1997 tarihleri arasında 168 sayı yayımlanmıştır. 29. sayıya kadar bağımsız bir mizah dergisi olarak yayımlanmıştır. 29 – 58  arasındaki sayıları ise Yeni Şafak gazetesinin eki olarak çıkmıştır. 59. sayıdan itibaren ise tekrar bağımsız olarak yayın hayatına devam etmiştir. mizah tarihimizde ”sağ mizah” basınında belki de en kaliteli karikatürlerin yayımlandığı dergi olması bakımından önemlidir.

KIRMIZI ALARM

İlk sayı tarihi 18 Mayıs 2003’tür. 12 sayı yayımlanmış ve daha sonra Alarm ismiyle devam etmiştir.

KUYRUK

İmtiyaz sahibi: K. Peker, yazı işleri müdürü ise Yedikandilli’dir. Ankara’da yayımlanmıştır. İlk sayı yayın tarihi 1 Mart 1958’dir. Görülen son sayısı 15 Mart 1958 tarihli 3. sayısıdır. Demokrat partiye muhalif yayın yapmıştır.

MAKARA 1957

İzmir’de yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Sahibi ilk sayıda Nuri Erdöl, ikinci sayıda İsmail Herolgun’dur. Yazı işleri müdürü Mehmet Kızılkent’tir. İlk sayı yayım tarihi, 3 Temmuz 1957’dir. Görülebilen diğer tek sayısı ise, 28 Ağustos 1957 tarihli ikinci sayıdır.

MATRAK 1956

Ahududu Nuri tarafından İzmir’de yayımlanmıştır. Yazı işleri müdürlüğünü Hacı Mehmed yapmıştır. İlk sayı yayım tarihi 28 Nisan 1956’dır. Görülen son sayısı ise, 11 Mayıs 1956 tarihli 3. sayıdır.

ÇAYLAK 1991

Muhafazakar mizah dergilerindendir. Ankara’da yayımlanmıştır. Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Dereli, Yayın Yönetmeni ise, Necdet Kuru’dur. 19 Nisan – 14 Haziran 1991 tarihleri arasında 8 sayı yayımlanmıştır. 8. sayıdaki bir yazıda yayın hayatına 2 ay ara verileceği belirtilmektedir. Aranın ardından 4 sayı daha yayımlanabilmiştir. Derginin yazar çizer kadrosunda, Abdürrahim Karakoç, Bilal Özcan, Doğan Arslan, Doğan Gümüş, Hakan Poyraz, M. Emin Köken, Mustafa Şeker, Necdet Kuru, Ömer Faruk, Selçuk Oksal gibi isimler yer almaktadır. 1976-1978 yılları arasında yayım yapan Çaylak dergisinin kadrosundan bazı isimlere kadrosunda yer verse de devam dergisi değildir.

MATRAK 1954

Ethem Arsakay tarafından çıkarılmış haftalık siyasi mizah gazetesidir. Görülen tek satış olan ilk sayısının yayım tarihi, 28 Nisan 1954’tür.

MATRAK

A. Ziya Özova tarafından Ordu yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir. Görülebilen tek sayısı 28 Eylül 1952 tarihli ilk sayısıdır.