DAVUL 1927

28 Mayıs – 4 Haziran 1927 tarihlerinde 3 sayı (görülen son sayısı) yayımlanmıştır. Mizahi Halk gazetesi. Müdür-i mes’ul Orhan. İstanbul’da yayımlanmıştır.

DAVUL 1922

Davul’da peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına. Sahib-i İmtiyaz: A. Rifat, Müdür-i Mes’ul: Mehmed İhsan. (Haftalık) Lefkoşe’da yayımlanmıştır. Görülebilen tek sayısı 9 Temmuz 1922 tarihli 2. sayısıdır.

DAVUL 1900

II. Abdülhamid döneminde yurtdışında yayımlanan dergilerdendir. Ancak, kim tarafından yayımlandığına dair bilgi yoktur. Fransızca yayımlanmasından hareketle, Paris’te yayımlandığı tahmin edilmektedir. Görülen tek sayısı 12 Ekim 1900’dür.

DAVUL 1908

Haftalık edebi mizah gazetesi. Sahib-i imtiyaz ve müdürü: Vasıf Hasan. Hilal matbaası, Mahmut bey Matbaası, (Haftalık) 27 Ekim 1908 – 27 Mayıs 1909 tarihleri arasında 24 sayı yayımlanmıştır. Kalem dergisine benzer şekilde çok sayıda çizime yer vermiştir.

DALKAVUK 1953

Haftalık siyasi mizah gazetesi.15 Mayıs – 5 Haziran 1953 (görülen son sayısı) tarihleri arasında 4 sayı yayımlanmıştır. Ferruh Doğan, Semih Balcıoğlu ve Metin Gökçe gibi dönemin önemli karikatüristlerinin çizimlerine yer vermiştir. Demokrat Parti karşıtı bir yayın çizgisi izlemiştir.

DALKAVUK 1908

12 Eylül 1909 – 6 mart 1909 tarihileri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Mizaha ait olmak ve şahsiyat-ı muhtevi olmamak üzere gönderilecek evrak amal memenuniye kabul edilir. Şimdilik haftada bir def’a tasdi eder. Müdürü: Mahmud Kenan.

BİZİM ŞAKA (1960)

Haftalık Siyasi Mizah Gazetesi. Sahibi: Mustafa KIZILTAN. 27 Mayıs sonrası çıkan mizah dergilerindendir. 12 Ağustos – 1 Eylül 1960 tarihleri arasında ilk 4 sayısı gazete formatında çıkmıştır. Daha sonra tekrar birinci sayıdan başlayarak 15 Kasım 1960 tarihine kadar toplam 10 sayı daha yayımlanmıştır. Derginin numaralandırılmasında 4/1, 4/2 şeklinde numaralar tercih edilmiştir. Demokrat Partiye yönelik oldukça sert bir mizah anlayışı benimsenmiştir. Derginin kapaklarını Osman FİLİZ çizmiştir.

Bizim Şaka Mizah Dergisi
Bizim Şaka Mizah Gazetesi

9 KUYRUKLU KEDİ

İzmir’de yayımlanan haftalık siyasi mizah gazetesidir.

AGAM 1947

Taşra Mizah gazetelerindendir. Antalya’da 22 Aralık 1947 – 29 Mart 1948 tarihleri arasında Muzaffer Bıçakcı tarafından 7 sayı yayımlanmıştır. Karikatürler’de M. Gazanfer Karacehennemoğlu’nun imzası vardır.

BİBER 1994

17 Eylül – 6 Kasım tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır. “Haftalık Cezanız” Sahibi İhsan AYDIN’dır. Başlıca yazar ve çizerleri; Cenk Erdem, Selçuk ERDEM, Fatih SOLMAZ’dır.