TÜRKOĞLU

Tarihçi yazar Niyazi Ahmet Banoğlu’nun ilk sayısını 21 Ocak 1947 de yayımladığı anti Markopaşa’cı Demokrat Parti yanlısı gazetedir. İlk sayıda Makropaşacıların siyah beyaz gazeteyi 10 kuruşa, Türkoğlu Gazetesinin ise renkli gazeteyi 5 kuruşa sattığı belirtilerek Markopaşa’nın yayıncıları vatan hainliği ile suçlanmıştır. Banoğlu, ayrıca 1946 yılında İncili Çavuş Gazetesini de yayımlamıştır. Muadilleri gibi 4 sayfa olarak haftada 2 gün çıkmıştır. İlk sayı kapağında Bedri Koraman’ın erken dönem bir çizimine yer verilmiştir.

error: Content is protected !!