TERAKKİ ŞOFÖR

Haftalık Siyasi mizahi müstakil halk gazetesi. İmtiyaz sahibi Ali Rıza Erdener, Sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Hasan Göktürk’tür. 20 Mayıs – 10 Haziran 1949 Tarihleri arasında 3 sayı yayımlanabilmiştir.

error: Content is protected !!