YENİ HARİKA

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah ve aktüalite gazetesidir. Cengizhan R. Koraltan tarafından çıkarılmıştır. Görülebilen tek sayısı 13 Ekim 1951 tarihli ilk sayısıdır. Gazetede yayımlanan duyuruda, daha önce Harika isimli bir gazete yayımlandığı ve bu gazetenin sahip ve yazı işlerini yürüten Necla Ülkekul’un gazete ile ilişkisinin kalmadığı ifade edilmektedir. Bu nedenle gazetenin ismi Yeni Harika olarak devam etmektedir. Ancak Harika isimli gazetenin nüshalarına ulaşamadığımız için bu gazetenin de mizahi içeriğe sahip olup olmadığını belirleyemedik.

HAYAL-İ TASVİR

Yani Martoğlu tarafından çıkarılan Gazetenin sermuharrirliğini Bedestanizade Muhammed Sadık yapmıştır. Haftada iki defa Cumartesi ve salı günleri neşrolunur. Müdafaa-i Hukuk, vatan ve hadi-i mille, musavver, mizahi osmanlı gazetesidir. 1 ve 4 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca iki sayı yayımlandıktan sonra iki siyasi gazeteyle birleşerek “Üç Gazete” adı altında yayımını sürdürmüştür. Gazetede tek bir karikatür yer almaktadır.

TOKMAK

İzmir’de yayımlanmıştır. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Mehmet Emin Bey’dir. Mayıs ve Ekim 1910 tarihleri arasında 20 sayı yayımlanmıştır. Milli Kütüphanede yalnızca 15. ve 20. sayıları vardır. 1901 ve 1911 yıllarında Şehabettin Hasib tarafından Cenevre ve İstanbul’da çıkarılan Tokmak isimli gazetelerin devamı değildir.

TOKMAK

II. Abdülhamid döneminde yurtdışında yayımlanarak yabancı postalar tarafından ülkeye sokulan mizah gazetelerindendir. Gazetenin kapağında da bu durum resmedilmektedir. Resimdeki Ecnebi postahaneleri temsil eden ata II. Abdülhamid saldırmaktadır. Cenevre’den yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan diğer mizah gazeteleri gibi kısa ömürlü olmuştur. 5 sayı yayımlanmıştır. Gazete künyesinde yayıncısına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Şehabeddin Hasib tarafından 1911 yılında aynı isimli ve künye resimli bir gazete daha yayımlanmıştır. Bu bakımdan bu gazetenin yayıncısının da Şehabettin Hasib olduğu düşünülebilir.

YARIN

Naci Kaşif ve Halid Rıfkı tarafından İskenderiye’de çıkarılan mizah dergisidir. 1 Ocak – 12 Nisan 1920 tarihleri arasında 21 sayı yayımlanmıştır.

YENİ EĞLENCE

Orhan Seyfi tarafından ilk sayısı 10 Haziran 1921 tarihinde çıkarılan mizah dergisidir. Milli Kütüphanede en son 4. sayısı mevcuttur. Dönemin gazeteleri Diken ve Güleryüz formatında yayımlanmıştır.

VAY VAY

Hakkı Nezih tarafından 21 Haziran – 7 Temmuz 1925 tarihleri arasında 3 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

ÇALÇENE

Taşra mizah gazetelerindendir. Sahib- İmtiyaz ve müdür-i mes’ul: Yusuf Niyazi (Daday) Rıfat ILGAZ burada fıkralar yazmıştır. İlk sayı tarihi 8 Ocak 1928’dir. Kaç sayı yayımlandığına ilişkin bilgi mevcut değildir.

CİNGÖZ 1924

İmtiyaz sahibi: Zeynel Besim Beydir. 5 Eylül 1924 tarihli Ahenk gazetesinde çıkışı ile ilgili bir haber yer almıştır. İzmir’de yayımlanmıştır. Arşivimizdeki tek sayısı 15 Eylül 1924 tarihli 4. sayısıdır.

KUŞKONMAZ – TIRPAN

13 Mayıs – 1 Temmuz 1949 tarihleri arasında 8 sayı yayımlanmış Demokrat Parti yanlısı siyasi mizah gazetesidir. 16 Temmuz 1949 tarihli 9. sayıdan sonra yayın hayatına Tırpan adıyla devam etmiştir. 31 Mart 1950 tarihli 44. sayı ile Tırpan da yayın hayatına veda etmiştir.

error: Content is protected !!