MALUMPAŞA

Marko Paşa’nın kapatılmasından sonra Orhan ERKİP tarafından açılan devam dergilerindendir. 8 Eylül 1947 ile 6 Ekim 1947 tarihleri arasında 5 sayı yayımlanmıştır.

MERHUMPAŞA

Marko Paşa serisi mizah gazetelerindendir. Marko Paşa’nın kapanmasından sonra Sabahattin Ali ve Aziz Nesin tarafından 26 Mayıs 1947 ile 1 Kasım 1947 tarihleri arasında toplam 4 sayı yayımlanmıştır.

MARKO PAŞA

Birinci sayı tarihi 25 Kasım 1946’dır. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin tarafından çıkarılmış, daha sonra kadroya Rıfat Ilgaz da katılmıştır. Gazetenin karikatürlerini ilk sayıdan itibaren Mim Uykusuz çizmiştir. Yayın hayatı boyunca birçok defa kapatılmış, toplatılmış, farklı isimlerle (Sırasıyla Marko Paşa (1. dönem (1-22)) , Merhumpaşa (1), Malumpaşa (1-5) (Malumpaşa’nın 6. sayısı gazete yönetimine karşı bir yayın politikasına ters bir surette çıkarılmıştır. Markopaşa serisinden kabul edilmemektedir.), Markopaşa (23) (24-30. sayılar arasından Orhan Erkip tarafından gazetenin politikasına aksi biçimde yayımlanmıştır.) , Merhumpaşa (2-4), Alibaba (1-4), Markopaşa (2. dönem (1-11)), Hür Markopaşa (1), Markopaşa (12-16), Markopaşa (1), Yedi Sekiz Paşa (1-3), Hür Markopaşa (2), Yedi Sekiz Paşa (4), Hür Marko Paşa (3-19)) (Hür Marko Paşa Gazetesi daha sonra Hür Marko Paşa Yeni Seri adıyla Hakkı Dinçer tarafından 1950 yılında 15 sayı daha yayımlanmıştır.) yayın hayatına devam etmiştir. Marko Paşa’nın 16. sayısı teksir makinasıyla çoğaltılmıştır. Yayın hayatı boyunca Marko Paşa adıyla 40, Malumpaşa adıyla 5, MerhumPaşa adıyla 4, Alibaba adıyla 4, Yedi Sekiz Paşa adıyla 4, Hür Marko Paşa adıyla 19 sayı yayımlanmıştır. Markopaşa’nın ilk serisi 25 Kasım 1946 ile 10 Ekim 1947 tarihleri arasında 23 sayı, 29 Ekim 1948 ile 14 Şubat 1949 tarihleri arasında ise 16 sayı yayımlanmıştır. Ayrıca, 1 Nisan 1949’da Mahmut Kayman tarafından 1 sayı yayımlanmıştır.

Sahte Marko Paşa (24-30 arası sayılar)

Merhumpaşa

Malumpaşa

Sahte Malumpaşa

Alibaba

Başdan

Marko Paşa (2. Dönem)

Hür Markopaşa

Marko Paşa (3. Dönem)

Yedi Sekiz Paşa

Bizim Paşa

Öküz Mehmet Paşa

Hür Markopaşa (Yeni Seri)

Medet

HACİVAT

Musavver Eğlence Gazetesidir. Sahib-i imtiyaz, Hakkı’dır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. Ancak kısa ömürlü olmuştur. 10 ve 12 Eylül 1908 tarihlerinde yalnızca 2 sayı yayımlanabilmiştir.

HAM HUM ŞARALOB

İzmir’de İbiş Gazetesinin yayımcısı Ahmed Cemil tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin mesul müdürlüğü görevini Mahmud Taha yapmıştır. Görülen tek sayısı 21 Ocak 1910 tarihlidir. Görülen tek sayısında karikatüre yer verilmemiştir.

YARASA

Mecit Türkcan tarafından çıkarılan haftalık siyasi mizah gazetesidir. İlk sayı tarihi, 27 Aralık 1951’dir. Görülen son sayısı ise, 7 Şubat 1952 tarihli 7. sayısıdır.

YERGİ DERGİ

Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından ilk sayısı Ocak 1965’te çıkarılan aylık hiciv ve sanat dergisidir. Gördüğüm son sayısı 3. sayısıdır. İlk sayı kapağında Semih balcıoğlu imzası vardır.

YIRTIK KRAMPON

Spor Mizah dergilerindendir. İlk sayı tarihi 22 Ağustos 2001’dir. Başıca çizerleri Birol BAYRAM, Zafer TEMOÇİN, Aptülkadir ELÇİOĞLU, Musa GÜMÜŞ’tür. Gördüğüm son sayısı 12’dir.

ZÜBÜK

Aziz Nesin tarafından 5 Şubat – 26 Kasım 1962 tarihleri arasında yayımlanan 43 sayı yayımlanan mizah gazetesidir.

NEŞTER

“İnsan uyruklunun gizli yanlışlıklarını (bozukluklarını) açan (otopsi eden) ve çözümleyen (tahlil eden) haftalık mizah gazetesi” İlk sayısı 10 Nisan 1909’da, son sayısı ise Haziran 1909’da Emin Zeki Bey tarafından İzmir’de yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!