AFACAN 1911

Şimdilik salı ve Cumartesi günleri neşrolunur mizah gazetesidir. Müdür-i Mes’ul: Hüseyin Nazmi. Sermuharriri ve musavviri: Afacan. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası, Sada-i Millet Matbaası, Reşadiye Matbaası (Haftada iki defa), 19 Temmuz – 13 Ağustos 1327. 1-33 ve 42-45 arasındaki sayılar Cadaloz dergisi olarak yayımlanmıştır. Afacan dergisinin numaralandırması 1. sayıdan başlamış, aynı zamanda Cadaloz’un devamı olduğunu belirtmek için 1. sayının yanında 34. sayı ibaresine de yer verilmiştir.

CADALOZ 1911

1-33 ve 42-45 arasındaki sayılar Cadaloz, 34-41 arasındaki sayılar ise Afacan adıyla yayımlanmıştır.

ADL Ü İHSAN 1911

19 Nisan  ve 2 Mayıs 1911 tarihlerinde sadece 2 sayı yayımlanmıştır. Kısa ömürlü  Mizah gazetelerindendir. “Gölge etme başka ihsan istemem. Şimdilik haftada bir neşrolunur. Müdafi’i adl ve meşrutiyet, hakperest bir ceridedir. Sahib-i imtiyaz: Zülfi. Müdür-i Mes’ul: Rıza. İstanbul, Necm-i İstikbal Matbaası, 28,5×41 (Haftalık), 6 – 19 Nisan 1327.

1. sayı kapağında Dönemin iki faklı karikatür kahramanı Eşşek ve Züğürt’ü bir arada resmetmektedir.

LETAİF-İ ASAR 1871

Terakki Eğlencesi ve Terakki gazetelerinin devamıdır. 13. sayıdan 23 Ocak 1872 tarihli 71. sayıya kadar Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır.

TERAKKİ 1871

Terakki Eğlencesi Gazetesinin devamıdır. 10-12 sayıları arasında Terakki adıyla yayımlandıktan sonra 13. sayıdan itibaren Letaif-i Asar adıyla yayımına devam edecektir.

 

TERAKKİ EĞLENCESİ 1870

İlk 9 sayısı Terakki Eğlencesi, 10-12. sayılar arası Terakki ve 13-71. sayılar arası ise Letaif-i Asar adıyla yayımlanmıştır. Diyojen’den de önce yayımlanan ilk mizah eğlence ekidir.