BEBERUHİ 1898

Ayda bir def’a çıkar Osmanlı mizah gazetesidir. II. Abdülhamid döneminde İstanbul dışından ayın yapan mizah dergilerindendir. Osmanlı mizah basınının nadir dergilerinden birisidir. 1878 – 1908 arası dönemde yayın yapan bir çok dergi İstanbul dışından yayın yapmış ve yurt içine gizlice sokulmuştur. Bu dönem dergilerine Tokmak, Beberuhi, Laklak ve Dolap örnek verilebilir. Beberuhi de Cenevre’den yayın yapmıştır. II. Abdühamit’e muhalefet etmiştir. Ancak, yayın hayatı kısa sürmüştür. İlk sayı tarihi 1 Şubat 1898’dir. Ancak devam eden sayılardaki tarihlerde tutarsızlık vardır. Toplam görülen 5 sayısı mevcuttur.

BABACAN 1928

Pazartesi ve perşembe günleri çıkar haftalık siyasi mizah gazetesi. Müdür-i Mes’ul. Müslümzade Emin. İstanbul. Fevzi matbaası. (Haftada iki defa) 16 Temmuz – 30 Kasım 1928 tarihleri arasında 49 sayı yayımlanmıştır.

Baş kumandan Yeni Harf Seferberliğini teftişe çıktı.

BABA HiMMET 1911

Gümülcineli İbn ül Hakkı Osman Nail tarafından 14 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

AYİNE 1921

Perşembe günleri intişar eder, müstekil ül-efkar milli mizah gazetesidir. Müdür-i Mes’ul: Eşreb Nesib. İstanbul, Minber Matbaası. 18 Ağustos 1921 ile 4 Ocak 1923 tarihleri arasında 72 sayı yayımlanmıştır.

AYDEDE 1922

Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, bitaraf hoşsohbet/mizah gazetesi. Sahib-i İmtiyaz ve başmuharriri: Refik Halit (Karay). İstanbul, Sabah Matbaası, Tan matbaası. 29×40 Haftada iki defa. 2 Ocak – 9 Kasım 1922 tarihleri arasında 90 sayı yayımlanmıştır.

ARZ-U HAL 1910

14 Şubat – 11 Mart 1910 tarihleri arasında 5 sayı yayımlandıktan sonra Hayal-i Cedid ismiyle yayımlanmaya başlamıştır.

ANAFOR 1918

5 Aralık 1918 tarihinde tek sayı yayımlanmıştır.

ANADOLU’DA KALEM 1921

Milli Mücadele döneminde 21 Mayıs – 16 Temmuz 1921 tarihleri arasında Hüseyin Suad tarafından Ankara’da 8 sayı yayımlanmıştır.

Alem 1909

11 Şubat – 6 Haziran 1909 tarihleri arasında 12 sayı yayımlanmıştır.

ALAY 1920

Aka Gündüz tarafından 10 Ocak – 27 Mart 1920 tarihleri arasında çıkarılan Alay Mizah Gazetesi, Milli Mücadele yanlısı yayınlar yapmıştır. 12 sayı çıkardıktan sonra Ankara’ya geçmiştir. Daha sonra Ankara’da Anadolu’da Peyam-ı Sabah adıyla yayım hayatına devam etmiştir.

Alay Mizah Gazetesi – Sayı 1