PASTIRMACI

Taşra Mizah gazetelerindendir. Kayseri’de çıkarılmıştır. Lütfi Temuçin tarafından çıkarılan siyasi mizahi gazete. İlk sayı tarihi 11 Ekim 1954’tür. Daha Sonra 14. sayıdan itibaren Ertuğrul Üner tarafından çıkartılan Bacanak Gazetesiyle birleşerek adı Pastırmacı Bacanak olmuştur. Pastırmacı Bacanak Gazetsinin ilk sayı tarihi 29 Ocak 1955’tir.

MİZAH BLOĞU

Cumhuriyetin Erken Dönemi Mizah Gazetesi İsimleri

Mizah tarihimizde Karagöz, Köroğlu, Nasrettin Hoca, Hacivat, Karadavut, İncili Çavuş gibi isimlerin kullanılması, günün siyasi veya ekonomik gündem yaratan olaylarının güvenilir, sevilen kişiler olduğuna inanılan tarihi kişiliklerle, karikatür eşliğinde yorumlanmasının karşılık bulmasından kaynaklanmıştır.

Bununla beraber bugün dahi insanı gülümseten isimler de yok değildir. Kel Kahya, Kambur Felek, Dam Üstünde Saksağan, Kaynana, Kılıbık, Moruk, Modern Dalkavuk, Çimdik, Dubara gibi.

Ne var ki ilk 50 yılda bazı dergiler aynı adla birçok kez huzura çıkmışlardır. Örneğin adından da anlaşılacağı gibi, kadın ağırlıklı bıldırcın 1931’de 62, 1947’de 4 sayı dergi boyut 10 sayıda gazete boyut olmak üzere tekrar çıkmıştır. Mustafa Kızıltan 1947’den sonra 3. kez 1967’de yine bıldırcın adı altında, aradan 20 yıl geçmesine rağmen çizgisini bozmadan aynı içerikle 8 sayı daha yayımlamıştır.

Olmaz ise olmazımız Nasrettin Hoca ise 1936’da 12 sayı ile başladığı yolculuğu 1940’da Hoca Nasrettin (199 sayı), 1943 Hoca Nasrettin (10 sayı), 1956 da Yeni Nasrettin Hoca (149 sayı) ve son olarak da 1980’de Hoca Nasrettin olarak geliyor, ancak 3 sayı çıkarak kapanıyor.

Şeytan ise kadına gönderme yaparak mizah basınımıza 1932 de sızmıştır ve 16 sayı yayınlanmayı başarmıştır. 1947 de Kör Şeytan 8 sayı, 1948 de yine Kör Şeytan 16 sayı 1951 de ise yine karşımıza Kör Şeytan olarak çıkıyor, ancak ne yazık ki 2 sayı yayınlandıktan sonra kapanıyor. 1955 te son kez huzura Şeytan olarak gelen gazetenin akibeti bir öncekinden de kötü oluyor, Fitnet hanımın çıkardığı gazete ancak 1 sayı çıkabiliyor.

Bu konudaki mizah dergilerini anarken, Karakarga ismini de unutmamak gerekir. Karakarga, Hür Karakarga, Gak Karakarga ve Yuh Karakarga 1953-1956 arası yayınlanmışlardır. Bu konunun en önemli ve ilginç örneklerinden birisi de Karakedi’dir elbette ve 9 canlı sıfatına uygun olarak uzun süre yayın hayatımızda yer almıştır. Bu nedenle de ayrıca daha detaylı ele alınmayı hak etmektedir. Bir sonraki yazıda Karakedi den bahsetmek üzere,
hoşçakalın…

TEKİR KEDİ 1960

Siyasi ve Mizahi Tarafsız Haftalık Mizahi Gazete. Sahibi: Mehmet ARSLANMEKİK. Yazi İşleri Müdürü: Fikret GÜNEŞ. Bursa’da yayımlanmıştır. 27 Mayıs İhtilalinden hemen sonra çıkan mizah gazetelerindendir. Arşivimizdeki sayısı yıl: 5 sayı: 110/7 olarak belirtilmektedir. Bu bakımdan daha önce aynı derginin 110 sayı yayımlandığı ve kapandığı, 27 Mayıs’tan sonra tekrar yayımlanmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Ancak önceki sayılarına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mizah yazıları yalnızca yerel düzeydeki içeriği değil, ihtilal sonrası gelişmeleri konu almaktadır.

TONTON RİSALESİ

Mükerrrem Refet tarafından 18 Eylül 1908 tarihinde tek sayı halinde yayımlanmış mizahi risaledir. “Okurlarımıza hoşça bir zaman geçirtmek için ara sıra yayınına niyet edilen Tonton bugün basın aleminde arz-ı endam ediyor.”Tonton” İstanbul’da vapurlara verilen isimdir.

BABACAN

29 Aralık 1942 – 19 Ekim 1948 tarihleri arasında yayımlanmıştır. Görülen son sayısı 667’dir. Cemal Bardakçı ratasından yayımlanan siyasi halk gazetesidir.

KOMİK SOLAK 1999

Dinazor dergisinin ekibi tarafından yayımlanmıştır. 36 sayı yayımlanmıştır. İlk sayı yayım tarihi 17 Aralık 1999’dur.

KÜLAH

İlk sayı tarihi 16 Haziran 1960’dır. 11 sayı yayımlanmıştır. Ail’nin külahı Celale, Celalin ki Adnan’a. 27 mayıs ihtilalinden sonra yayımlanmıştır.

LETAİF-İ ASAR 1874

24 Kasım 1874 – 12 Mayıs 1875 tarihleri arasında Mehmet Tevfik tarafından 21 sayı yayımlanmıştır. Haftada bir def’a Cuma günleri çıkar. İstanbul, Kırkambar Matbaası.

LATİFE 1874

Zararya Beykozluyan tarafından üç dönem halinde çıkarılmıştır. Gazetenin karikatürlerini Tınghır çizmiştir. İlk dönemi 18 Mart 1874 tarihinde başlamış ve 39 sayı yayımlanmıştır. İkinci dönemi tekrar 1. sayıdan başlayarak 3 Nisan 1875 – 30 Ekim 1875 tarihleri arasında 43 sayı, 3. dönemi ise, 13 Eylül 1876 – 4 Mart 1877 tarihleri arasındaysa 27 sayı halinde yayımlanmıştır. 93 Harbi nedeniyle de diğer mizah dergileri gibi kapanmıştır. Dönemin diğer dergileri Hayal ve Çaylak da bir müddet daha yayımlandıktan sonra kapanacaktır. ve II. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar İstanbul’da bir daha mizah gazetesi yayımlanamayacaktır.

DİYOJEN 1962

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah gazetesi. Ankara’da Yayımlanmıştır. Sahibi Mustafa Çeven, sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Gümüşçü’dür. İlk sayfada Burhan Solukçu’nun bir karikatürü yer almaktadır. İlk sayı yayın tarihi 7 Nisan 1962’dir.