NEŞTER

“İnsan uyruklunun gizli yanlışlıklarını (bozukluklarını) açan (otopsi eden) ve çözümleyen (tahlil eden) haftalık mizah gazetesi” İlk sayısı 10 Nisan 1909’da, son sayısı ise Haziran 1909’da Emin Zeki Bey tarafından İzmir’de yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!