MİRAT_I ALEM

Her Perşembe günü neşrolunur, fenni ve ebedi seyehat, teracim-i ahval ve mizah gazetesidir. Sahib-i Müdür-i Mes’ul: Mehmed Tevfik. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk yayımlanan mizah gazetelerindendir. İlk sayı tarihi 20 Ağustos 1908’dir. 5 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!