KELEBEK

Perşembe günleri neşrolunur, edebi, mizah mecmuasıdır. Müdür-i Mes’ul: Ahmet Şefik, Mehmed Reşad Nuri ve Müdürü: Mahmud Es’ad’dır. 12 Nisan 1923 – 3 Nisan 1924 tarihleri arasında 77 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!