KAVLAK 1912

Giresun’da yayımlanmıştır. Yayıncısı Ali Osman’dır. Milli Kütüphanede görülen tek sayısı 16 Mart 1912 tarihli 8. sayısıdır. Bir müzayedede görülen son sayısı ise 19. sayıdır.

error: Content is protected !!