KAHKAHA 1923

1923 yılından itibaren Trabzon’da yayımlanmıştır. Sosyalist bir yayın politikasına sahiptir. 1925 yılında Takrir-i sükun Kanunu uyarınca kapatılmıştır. Görülen en son sayısı 153’tür. Bu yönüyle en uzun ömürlü taşra mizah gazetelerinden biridir.

error: Content is protected !!