İNCİLİ ÇAVUŞ 1908

“Vatan ve milletin menfaatine hadim şimdilik Pazar ve Çarşamba günleri günleri neşrolunur mizah gazetesidir.”Müessisleri: İrfan, Mehmed İhsan. Sermuharriri: İrfan. Muharriri: Çelebizade Mahmud Nedim. Müdür İsmail Hakkı’dır. 23 Ağustos 1908 ila 10 Mart 1910 tarihleri arasında 33 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!