İNCİLİ ÇAVUŞ 1897

Köprülüzade Ressam Galib tarafından neşredilmiştir. Görülen son sayısı 7’dir. II. Abdülhamid döneminde ülke dışından yayın yapan mizah gazetelerindendir. Yayım yeri Paris’dir. İlk sayı tarihi, 12 Ocak 1897, son sayı tarihi ise, 15 Nisan 1897’dir.

error: Content is protected !!