GAGABURUN İLE İBİŞ

Yeni Gazete’nin eki olarak 1908’de yayımlanmış tek sayılık mizah risalesidir. “Eşref saatte neşredilir mizah risalesidir.” Müdür-i Mes’ul: El kubur el buruni. Sermuharriri: Çaylak. Gagaburun ile, II. Abdülhamid hicvedilmektedir.

error: Content is protected !!