EL BOURLON

El Bourlon, 6 Aralık 1908 (11 Kislev 5669) günü yayımlanmaya başlanmıştır. Sahibi ve yöneticisi Samuel Kemal Mitrani, başyazarı Nesim Behar olan bu ‘edebi-mizahi’ gazete [Litereria i humoristika – parese por oras una vez a la semana] perşembe günleri  8 sayfa olarak yayımlanmıştır. Ladino dilinde yayımlanan gazete, Musevi cemaati konularına alaycı bir dille yayın yapmıştır. Derginin idarehanesi Galata, Kurşunlu Han’dadır. Bilinen son sayısı 46’dır.

error: Content is protected !!