DİYOJEN 1962

Cumartesi günleri çıkar haftalık siyasi mizah gazetesi. Ankara’da Yayımlanmıştır. Sahibi Mustafa Çeven, sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Gümüşçü’dür. İlk sayfada Burhan Solukçu’nun bir karikatürü yer almaktadır. İlk sayı yayın tarihi 7 Nisan 1962’dir.