CADI 1919

Görülen ilk sayısı 27 Şubat 1919 tarihli 10. sayısı, son sayı ise 24 Mart 1919 tarihli 17. sayıdır.

BOŞBOĞAZ İLE GÜLLABİ 1908

Haftada iki defa Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, şathiyyat içinde müdafaa-i hukuk ve vatan ve millete hadim musavver mizah gazetesidir. Sahibi: Hüseyin Rahmi (Gürpınar) Muharrirleri: Ahmed Rasim, Hüseyin Rahmi (Gürpınar). İstanbul, Matbaa-i Osmaniye. (Haftada iki defa). 6 Ağustos – 14 Aralık 1908 tarihleri arasında 36 sayı yayımlanmıştır.

BEBERUHİ 1898

Ayda bir def’a çıkar Osmanlı mizah gazetesidir. II. Abdülhamid döneminde İstanbul dışından ayın yapan mizah dergilerindendir. Osmanlı mizah basınının nadir dergilerinden birisidir. 1878 – 1908 arası dönemde yayın yapan bir çok dergi İstanbul dışından yayın yapmış ve yurt içine gizlice sokulmuştur. Bu dönem dergilerine Tokmak, Beberuhi, Laklak ve Dolap örnek verilebilir. Beberuhi de Cenevre’den yayın yapmıştır. II. Abdühamit’e muhalefet etmiştir. Ancak, yayın hayatı kısa sürmüştür. İlk sayı tarihi 1 Şubat 1898’dir. Ancak devam eden sayılardaki tarihlerde tutarsızlık vardır. Toplam görülen 5 sayısı mevcuttur.

BABA HiMMET 1911

Gümülcineli İbn ül Hakkı Osman Nail tarafından 14 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

AYİNE

Perşembe günleri intişar eder, müstekil ül-efkar milli mizah gazetesidir. Müdür-i Mes’ul: Eşreb Nesib. İstanbul, Minber Matbaası. 18 Ağustos 1921 ile 4 Ocak 1923 tarihleri arasında 72 sayı yayımlanmıştır.

AYDEDE 1922

Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, bitaraf hoşsohbet/mizah gazetesi. Sahib-i İmtiyaz ve başmuharriri: Refik Halit (Karay). İstanbul, Sabah Matbaası, Tan matbaası. 29×40 Haftada iki defa. 2 Ocak – 9 Kasım 1922 tarihleri arasında 90 sayı yayımlanmıştır.

ARZ-U HAL 1910

14 Şubat – 11 Mart 1910 tarihleri arasında 5 sayı yayımlandıktan sonra Hayal-i Cedid ismiyle yayımlanmaya başlamıştır.

ANAFOR 1918

5 Aralık 1918 tarihinde tek sayı yayımlanmıştır.

ANADOLU’DA KALEM 1921

Milli Mücadele döneminde 21 Mayıs – 16 Temmuz 1921 tarihleri arasında Hüseyin Suad tarafından Ankara’da 8 sayı yayımlanmıştır.

ALEM

11 Şubat – 6 Haziran 1909 tarihleri arasında 12 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!