CART BEYİM 1911

İlk sayı tarihi 15 Haziran 1911’dir. 3 sayı yayımlanmıştır. Sermuharriri Ahmed Reşad’dır.  Cici Mizah gazetesinin devamıdır.

error: Content is protected !!