AMCABEY 1963

“Haftalık Politik – Sosyal Mizah gazetesi” 23 Ekim 1963 ila 29 Nisan 1964 tarihleri arasında 29 sayı yayımlanmıştır. Akbaba’da da karikatürler çizen Bülent Şeren tarafından yayımlanmıştır. Dergi, 1942 yılında Cemal Nadir tarafından yayımlanan Amcabey Mizah Gazetesinin devamı niteliğinde değildir. Farklı bir yayın anlayışını benimsemiştir.

error: Content is protected !!