ALAFRANGA 1910

“Şanet Kesler” türünde Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur. Sahib-i İmtiyaz, Müdür-i Mes’ul: Hasan Necmi. Sermuharriri: Ezob. İstanbul, Ruşen Matbaası.(Haftalık) 30 Teşrinisani – 2 Kanunuevvel 1326.” 13 ve 15 Aralık 1910 tarihlerinde 2 sayı yayımlanmıştır. İttihad ve Terakki Partisine muhalefet etmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!